top of page

KOMENTARZ - 19.12.2023 (WTOREK 3 TYGODNIA ADWENTU)

19 GRUDNIA 2023 – WTOREK 3 TYGODNIA ADWENTU

BÓG POSŁUGUJE SIĘ LUDŹMI – ZAPOWIEDŻ NARODZIN JANA CHRZCICIELA

(Sdz 13,2-7.24-25; Ps 71; Łk 1,5-25)

- dzisiejszy fragment Księgi Sędziów zapowiada narodzenie Samsona, który będzie w przyszłości walczył z Filistynami,

- matka Samsona była niepłodna, ale Anioł Pański zwiastował jej nowinę – będzie miała syna, który będzie Bożym nazirejczykiem (oddany na wyłączną służbę Bogu poprzez dobrowolny ślub lub wyznaczenie) i to on wybawi Izraela z rak filistyńskich,

- faktycznie zapowiedź Anioła się realizuje – rodzi się Samson, a Pan mu błogosławił,

- Bóg w swoich planach posługuje się ludźmi: by uwolnić swój lud od Filistynów sprawia, że z niepłodnej kobiety rodzi się Samson, któremu błogosławi i obdarza niewyobrażalną siłą,

- nie dziwi więc, ze psalmista wzywa Boga do pomocy, bo On może wszystko,

- to Bóg ma być „skałą schronienia i warownym zamkiem”, ale także „nadzieją” na bezpieczną przyszłość, więc warto Mu ufać,

- dzisiejsza Ewangelia relacjonuje objawienie się Anioła Gabriela Zachariaszowi,

- sam Zachariasz i jego żona Elżbieta byli sprawiedliwi, czyli przestrzegali Bożych nakazów, jednak byli bezdzietni (żona była niepłodna – stwierdza św. Łukasz),

- gdy Zachariasz sprawuje swoją posługę kapłańską w świątyni jerozolimskiej Bóg odpowiada na jego prośby: Anioł Pański objawia mu się przy ołtarzu kadzenia i informuje, że będzie miał syna,

- syn Zachariasza ma być Bożym nazirejczykiem jak Samson w Starym Testamencie, i tak jak Samson uratował Izrael przed Filistynami, tak Jan ma nawrócić Izraela do Pana,

- Anioł nie tylko nadaje imię synowi Zachariasza – Jan, ale wyznacza mu misje, by w duchu Eliasza przygotował Panu lud doskonały,

- Zachariasz, choć pobożny, nie daje wiary słowom Anioła Gabriela – spotyka go więc kara, od tej chwili aż do narodzin przyobiecanego syna nie będzie mógł mówić (więc poprzez znaki kontaktuje się z innymi),

- Bóg posługuje się ludźmi: by Izrael mógł przyjąć Mesjasza, najpierw Jan Chrzciciel ma przygotować lud na Jego przyjście.

Ks. Mariusz Woźniak


19 GRUDNIA 2023
.pdf
Pobierz PDF • 108KB


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page