top of page

O NAS

238480_Dzielo_Biblijne_82.jpg.webp

DZIEŁO BIBLIJNE
im. JANA PAWŁA II

      Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II (DB), jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski w r. 2003. Celem DB jest „pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych”. 

Hasłem DB są słowa z Księgi Mądrości nawiązujące do zaistnienia świata i człowieka: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem” (9,1).
Prezesem DB jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. 

DB posiada osobowość prawną zarówno kościelną jak i państwową. Posiada struktury: ogólnopolskie, regionalne i diecezjalne. Oficjalnym czasopismem DB jest kwartalnik „Krąg biblijny”,            a oficjalną stroną internetową jest www.biblista.pl

DZIEŁO BIBLIJNE
W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

     DB w Archidiecezji Częstochowskiej zajmuje się propagowaniem Pisma św. Czyni to w dwojaki sposób: poprzez naukową popularyzację Biblii - wykłady, warsztaty, sympozja, studium i konferencje,a także poprzez pastoralną odnowę życia religijnego - pomoce katechetyczno-kaznodziejskie, parafialne kręgi biblijne, konkursy i wystawy biblijne, popularyzację aplikacji biblijnych oraz Dni Biblijne i nabożeństwa Słowa Bożego.

Dzieło Biblijne poszukuje osób chętnych do zaangażowania się w przyparafialne grupy biblijne.

db333.png

ZARZĄD DZIEŁA BIBLIJNEGO
W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Ks. mgr-lic Mariusz WOŹNIAK

MODERATOR

dr Beata STYPUŁKOWSKA

ZASTĘPCA MODERATORA

Ks. mgr-lic.Mariusz FRUKACZ

CZŁONEK ZARZĄDU

605-290-955

Ks. dr Robert NEMŚ

CZŁONEK ZARZĄDU

Ks. dr Błażej MAŁOLEPSZY

CZŁONEK ZARZĄDU

bottom of page