top of page

WARSZTATY BIBLIJNE

bib9.jpg

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej

 

prowadzi Katechetyczne warsztaty biblijne oraz Liturgiczne warsztaty biblijne

 

Katechetyczne warsztaty biblijne przeznaczone są dla katechetów, katechistów i animatorów, natomiast liturgiczne warsztaty biblijne przeznaczone są dla lektorów dorosłych. Warsztaty biblijne mają charakter praktyczny. Odbywają się one stacjonarnie i on-line. 

Zapisy pod adresem:  biblijnewarsztaty@gmail.com

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy na następujące wydarzenia:

1. Biblijna formacja metodą Mess'AJE

Koncepcja biblijnej formacji dorosłych Mess’AJE jest dziełem francuskiego egzegety ks. Jacquesa Bernarda, prezbitera diecezji Cambrai. Zakłada ona przedłożenie całej historii zbawienia, zapisanej
w Biblii w czterech odsłonach, zwanych progami wiary: Wyjście, Wygnanie, Jezus, Kościół, z których każdy realizowany jest w ramach ok. 10-12 spotkań. Omawiana koncepcja stawia sobie za cel odkrycie w Biblii doświadczenia wiary człowieka biblijnego oraz konfrontację tego doświadczenia
z własnym doświadczeniem uczestnika katechezy. Każde spotkanie składa się z pięciu części,
a mianowicie z elementów zatytułowanych: estetyka (montaż audio-wizualny), Biblia i teologia (komentarze animatorów), dzielenie się i modlitwa. Kolejność ich występowania pozostaje niezmienna, a ponadto z układu elementów konstytuujących każde spotkanie wynika, że w pracy
z dorosłymi przykłada się dużą wagę zarówno do kształcenia intelektualnego, jak i artystycznego,
a ponadto przypisuje się duże znaczenie procesowi interioryzacji dokonującego się m.in. w ramach dzielenia się doświadczeniem wiary oraz podczas końcowej modlitwy.

W roku szkolnym 2023/2024 będziemy prowadzić:

I próg wiary „Wyjście” – 10 spotkań na Skype – poniedziałki, co dwa tygodnie, począwszy
od 9 października 2023 roku o godzinie 19.30. Planowana liczba uczestników nie powinna przekroczyć 15 osób.

II próg wiary „Wygnanie” – 12 spotkań na Skype – wtorki, co dwa tygodnie, począwszy
od 10 października 2023 roku o godzinie 19.30 (dla tych, którzy uczestniczyli w I progu „Wyjście”).

III próg wiary „Jezus” – 10 spotkań na Skype – środy, co dwa tygodnie, począwszy od 11 października 2023 roku o godzinie 19.30 (dla tych, którzy uczestniczyli w II progu „Wygnanie”).

2. „Grupa katechetów na Skype”

„Grupa katechetów na Skype” zawiązała się w ubiegłym roku szkolnym. Jej członkami są głównie uczestnicy spotkań Mess’AJE, którzy po zakończeniu cyklu II progu wiary w semestrze letnim wyrazili chęć dalszych spotkań. Są to katecheci z różnych diecezji. Spotkanie rozpoczyna się od dzielenia się przez wszystkich uczestników swoim życiem i doświadczeniem katechetycznym. Ponieważ członkami grupy są zarówno katecheci początkujący, jak i katecheci z dużym stażem, uczestnictwo w grupie daje możliwość wzajemnego ubogacenia się. Katecheci początkujący zarażają swoim zapałem i gorliwością, natomiast katecheci z dużym stażem mogą być wsparciem dla innych i służyć cennymi radami. W części drugiej ma miejsce praca z Pismem Świętym, podczas której uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności służące dydaktyce i własnej modlitwie. W zeszłym roku grupa liczyła kilka osób. W tym roku szkolnym planowana liczba uczestników nie powinna przekroczyć 10 osób.

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzone będą spotkania biblijne połączone z dzieleniem się swoim życiem i posługą katechetyczną w środy, co dwa tygodnie, począwszy od 6 marca 2024 roku o godzinie 19.30. Przewidzianych jest 8 spotkań.

 

3. „Grupa lektorów na Skype”

         Dzieło Biblijne w archidiecezji częstochowskiej zamierza uruchomić "Grupę lektorów na Skype" przeznaczoną dla osób dorosłych, które w czasie liturgii systematycznie lub sporadycznie pełnią funkcję lektorów. Formacja będzie miała charakter zarówno formacyjno-szkoleniowy, jak i duchowy. Będzie polegała na zdobywaniu umiejętności liturgicznej interpretacji biblijnej i modlitwy słowem Bożym oraz dzieleniu się swoim życiem i posługą lektorską.

Spotkania będą odbywały się w poniedziałki, co dwa tygodnie, począwszy od 8 kwietnia 2024 roku o godzinie 19.30. Przewidzianych jest 6 spotkań.

Katechetyczna interpretacja biblijna

 

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza “warsztatów biblijnych (DBACz)”
za powołanych do posługi słowa

Edycja piąta rozpoczęta 29 maja 2023 r.
w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

 

Duch Święty wychowuje Kościół do modlitwy (KKK 2623).

KKK 2634-2636: modlitwa wstawiennicza. Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która przybliża nas do modlitwy Jezusa (KKK 2634). Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od czasu Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym (KKK 2635). Chrześcijanie wstawiają się za wszystkich ludzi (…), za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię (KKK 2636)

Inicjatywa modlitwy wstawienniczej polega na jednomyślnym trwaniu na modlitwie razem z Maryją (Dz 1, 14). Jest to przede wszystkim modlitwa o wylanie Ducha Świętego, którą objęci są przede wszystkim uczestnicy i prowadzący warsztaty biblijne organizowane przez Dzieło Biblijne w archidiecezji częstochowskiej, ale także inne osoby, z którymi wstawiennicy mają styczność: księża, katecheci, katechizowani i ich rodzice oraz animatorzy, seminarzyści, wykładowcy, studenci i absolwenci studiów teologicznych. Papież Franciszek mówiąc o modlitwie wstawienniczej zwraca uwagę na to, że taka modlitwa wymaga cierpliwości (homilia z dnia 15 marca 2018 r.).

Wstawiennikiem może być każdy, kogo Duch Święty poruszy i kto chce wspierać swoją modlitwą posługę słowa. Jednomyślne trwanie na modlitwie nie jest związane z żadną formą czy porą modlitwy, lecz z intencjami.   

Raz w tygodniu   modlimy się w następujących intencjach:

  1. za kierujących posługą słowa w diecezji (biskup, referat katechetyczny)

  2. za powołania do służby katechetycznej i posługi słowa oraz za powołanych, którzy przygotowują się do swojej misji

  3. za Dzieło Biblijne w archidiecezji częstochowskiej, w ramach którego działa nasza grupa wstawienników

  4. w intencjach podanych przez wstawienników - każdy członek grupy może wpisywać swoje intencje

Wszystkich pragnących zostać wstawiennikami prosimy o zgłoszenie się e-mailem na biblijnewarsztaty@gmail.com

bottom of page