top of page

KATECHETYCZNE WARSZTATY BIBLIJNE

bib9.jpg

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej

 

Katechetyczne warsztaty biblijne

 

Katechetyczne warsztaty biblijne mają charakter praktyczny. Skierowane są przede wszystkim do katechetów, animatorów biblijnych i lektorów, ale mogą w nich uczestniczyć także inni zainteresowani zagadnieniami katechezy biblijnej i posługą słowa w Kościele.

Katechetyczne warsztaty biblijne składają się z trzech modułów:

1) Biblijna katecheza z dorosłymi Mess’AJE;

2) Katecheza parafialna związana z sakramentem bierzmowania według programu Strumienie wody żywej – program częstochowski;

3) Ćwiczenia z dydaktyki katechezy biblijnej. Pomocniczym narzędziem budowania wspólnoty wśród uczestników jest grupa prywatna na Facebooku oraz inicjatywa modlitwy wstawienniczej.

 

Moduł pierwszy: Biblijna katecheza z dorosłymi Mess’AJE jest propozycją formacji biblijnej. Jej twórcą jest francuski egzegeta ks. Jacques Bernard. Program przewiduje przejście czterech progów wiary (Wyjście, Wygnanie, Jezus, Kościół) oraz katechezy tematyczne. Każdy cykl obejmuje kilkanaście katechez. Prowadzenie katechezy związane jest ze ścisłą współpracą ze Stowarzyszeniem Mess’AJE Polska z siedzibą w Białymstoku. Chcielibyśmy, aby czteroletnią formacją według tego programu byli objęci katecheci, lektorzy, animatorzy biblijni, siostry zakonne. Aby to był w przyszłości punkt stały przygotowania do przyjęcia posług lektoratu i katechety.

 

Moduł drugi: Katecheza parafialna związana z sakramentem bierzmowania według programu Strumienie wody żywej – program częstochowski jest na etapie przygotowawczym. Program ten został pozytywnie oceniony przez trzech recenzentów: Bpa dra hab. Antoniego Długosza (całość),   Ks. prof. dra hab. Tadeusza Panusia, UPJPII (opis programu) i Ks. prof. dra hab. Antoniego Troninę (materiał dydaktyczny – wariant A).

 

Moduł trzeci: Ćwiczenia z dydaktyki katechezy biblijnej przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć lub pogłębić umiejętność stosowania katechetycznej interpretacji biblijnej oraz katechetycznych metod biblijnych.

 

 

Celem grupy jest wymiana doświadczeń związanych ze słuchaniem słowa Bożego i wprowadzeniem go w swoją posługę słowa, pytania problemowe dotyczące katechezy biblijnej, refleksje o posłudze słowa, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów, podawanie ogłoszeń związanych z katechetycznymi warsztatami biblijnymi i przekazywanie informacji o sympozjach i konferencjach naukowych oraz wykładach dostępnych on-line z zakresu biblistyki, patrystyki i katechetyki.

W święto Najświętszej Mary Panny, Matki Kościoła, dniu 10 czerwca 2019 r. została zapoczątkowana inicjatywa modlitwy wstawienniczej, polegająca na modlitwie w intencji katechetów, katechizowanych i ich rodziców oraz osób przygotowujących się do posługi słowa lub z nią związanych: wykładowców, studentów i absolwentów studiów teologicznych, seminarzystów, osoby prowadzące spotkania biblijne w parafii, katechezę parafialną dla kandydatów do bierzmowania, biblijną katechezę dorosłych Mess’AJE lub nauczanie we wspólnotach. Uczestnicy modlitwy modlą się w wyznaczonych dwunastu intencjach przynajmniej raz w tygodniu.

bottom of page