top of page

METODY PRACY
GRUP BIBLIJNYCH

Grupy biblijne, a właściwie różne grupy duszpasterskie, takie jak chociażby Oaza, KSM, ministranci i lektorzy, Dzieci Maryi, Domowy Kościół czy inne, w swojej pracy formacyjnej powinny opierać się na przesłaniu Bożego Objawienia. Praca z Biblią może uwzględniać rożne metody, które powinny być dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników spotkania.

KRĘGI BIBLIJNE

80AB3C0A-B9EF-4EA3-9088-98EA30A03878-5469-000003268257714E.JPG

- „rozmowy biblijne” - forma rozpowszechniona wśród młodzieży (JOC)

- uczestnicy wspólnie omawiają tekst biblijny (zazwyczaj Ewangelii)

- 2 etapy spotkania:

1. egzegetyczne wyjaśnienie tekstu poprzez pytania,

2. zastosowanie wniosków we własnym życiu

- pracy przewodniczy kierownik kręgu, a wszyscy mają czynny udział w pracy nad tekstem

- uczestnikami powinny być osoby starsze (od 17 lat), zainteresowane tematyką biblijną, ok. 10-15 osób,

- spotkanie rozpoczyna się i kończy modlitwą, a ostateczne wnioski powinna poprzedzić krótka medytacja

MEDYTACJA BIBLIJNA (LECTIO DIVINA)

- tzw. Lectio divina (św. Hieronim) – modlitewne czytanie Pisma św.

- modlitwa powinna towarzyszyć czytaniu Biblii, bo ona jest rozmową między Bogiem a człowiekiem (gdy się modlimy – do Niego przemawiamy, a gdy czytamy Pismo – Jego słuchamy)

- idee wiodące:

       1. transcendencja Słowa Bożego

       2. wgląd w wizję niebieską

       3. sam tekst jest żywy i działający

       4. w Biblii tkwi moc zbawienia

       5. księga niewyczerpalnych tajemnic (misterium-sakrament)

- dyspozycje uczestnika:

       1. dalsze (uprzedzające) – czystość serca, wiara i pokora, wyciszenie i spokój

       2. bliższe (w trakcie czytania) – medytacja powinna być wytrwała, mądrościowa (soteria), dialogowa i angażująca.

- 4 stopnie medytacji:

        1. lectio – czytanie Pisma św.

        2. meditatio – medytacja tekstu (głębsza analiza)

        3. oratio – modlitwa jako odpowiedź na Słowo Boże

        4. contemplatio vel actio – kontemplacja Słowa jako szczyt miłości, albo dobry czyn jako odpowiedź

celeb1.webp

NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

       - starożytna forma, choć rozpropagował ją Sobór Watykański II jako celebratio verbi divini

       - ma charakter wspólnotowy, odprawiane w ramach liturgii

       - często odprawiane jako świętowanie liturgii wigilii świątecznej

       - czytanie w ramach liturgii ma mieć charakter wyjaśniający (oznaczający sakrament lub inne ryty)

       - czytanie nie jest jedynie odczytaniem, ale proklamacją Słowa Żywego

         - poprzez czytanie liturgiczne poznajemy historię zbawienia

GODZINA BIBLIJNA

- forma wypracowana przez katolicką odnowę biblijną

- budujące wyjaśnienie tekstu biblijnego Starego lub Nowego Testamentu

- nie naukowe lecz egzystencjalne wyjaśnienie tekstu biblijnego (pareneza)

 - 3 cele:

           1. głębsze wyjaśnienie tekstu

           2. odpowiedź życiem na Słowo Boże

           3. nauczanie samodzielnego i właściwego czytania Pisma św.

- forma obejmująca egzegezę, kazanie i katechezę

- najodpowiedniejsze miejsce: salka przyparafialna, by uczestnicy mogli aktywnie i swobodnie uczestniczyć w spotkaniu

- odpowiednie przygotowanie: zaproszenie powszechne, podanie tematyki, wybranie odpowiedniego czasu spotkań

- zasady dydaktyczno-metodyczne: jedność tematu w oparciu o strukturę tekstu perykopy biblijnej

- plan ramowy:   1. modlitwa do Ducha św.

                            2. odczytanie perykopy

                            3. wyjaśnienie tekstu (teologia)

                            4. wskazania egzystencjalne

                            5. pytania i odpowiedzi

                            6. streszczenie całości

                            7. modlitwa końcowa

  

studiowanie-slowa-bozego-biblii-pisma-swietego.jpg

BIBLIJNA REWIZJA ŻYCIA

biblia11.jpg

- forma odwrotna od poprzednich: punktem wyjścia jest konkretne zdarzenie z życia, by odczytać je w świetle Słowa Bożego

- istotne jest Słowo Boże wyjaśniające sens wydarzenia

- streszczenie metody: Widzieć-Oceniać-Działać

    * widzieć konkretne wydarzenia w życiu osobistym

    * oceniać te wydarzenia w świetle Ewangelii

    * działać zgodnie z tą chrześcijańską oceną

- metoda ma charakter wspólnotowy i dialogowy (praca w grupach)

- podstawy doktrynalne : soborowa teologia „znaków czasu” i wiara, że Bóg objawia się w tych znakach

- uzasadnienie pedagogiczne, socjologiczne i psychologiczne uatrakcyjnia tę metodę

bottom of page