top of page

MONOGRAFIA O PRZYMIERZU

Na rynku publikacji z zakresu biblistyki ukazała się nowa pozycja autorstwa ks. Mariusza Woźniaka (moderatora Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Częstochowskiej i wykładowcy Pisma Św.) "Geneza krytyki Starego Przymierza w Liście do Hebrajczyków". Książkę wydało częstochowskie wydawnictwo Regina Poloniae.

Celem publikacji jest przeanalizowanie krytycznej oceny Starego Przymierza w Liście do Hebrajczyków w świetle rzeczywistości Przymierza Chrystusowego, a przede wszystkim ustalenie genezy krytyki Starego Przymierza. Próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego Autor Listu  do Hebrajczyków tak surowo ocenia Stare Przymierze, została poprzedzona prezentacją biblijnej idei Przymierza oraz innymi ocenami zawartymi w tekstach natchnionych. 

Niniejsza dysertacja składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowana została biblijna idea Przymierza między Bogiem a Izraelem. Przeanalizowana została terminologia związana z Przymierzem, następnie został ukazany rozwój idei Przymierza oraz zostały omówione zbawcze dary. Zostały także omówione pomoce instytucjonalne i kultyczne, ułatwiające Izraelowi wytrwanie w zbawczym Przymierzu.

            Rozdział drugi ukazuje ocenę Starego Przymierza, jaką można znaleźć na kartach Pisma św. Taką ocenę znajdujemy już w nauczaniu proroków w Starym Testamencie. Natomiast ocena Starego Przymierza zawarta w Nowym Testamencie została zaprezentowana na podstawie tekstów Łukasza i Pawła. Rozdział drugi jest tłem do przedstawienia stanowiska Autora Listu do Hebrajczyków.

            W rozdziale trzecim, ostatnim, została przedstawiona wyjątkowo ostra krytyka Starego Przymierza. Najpierw została ukazana krytyka instytucji starotestamentalnych i argumenty Autora za ustaniem Starego Przymierza, by na tym tle mocniej zaprezentować wyjątkowość Przymierza Chrystusowego.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page