top of page

SZKOŁA BIBLIJNA

Szkoła Biblijna Archidiecezji Częstochowskiej to propozycja dla wszystkich, którzy pragną zagłębić się w zbawczym Słowie Boga - chcą pogłębić swoją wiedzę o Biblii i jej przesłaniu.

Słuchaczem może być każdy, niezależnie od wykształcenia, konieczne jest jednak świadectwo moralności od swojego proboszcza.

Szkoła Biblijna ruszy w roku akademickim 2023/2024 i będzie obejmować następujące moduły:

POZIOM PODSTAWOWY - dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę biblijną

     WSTĘP DO PISMA ŚW.

     HISTORIA ZBAWIENIA

     WSTĘP DO STAREGO TESTAMENTU

     WSTĘP DO NOWEGO TESTAMENTU

     METODY CZYTANIA PISMA ŚW.

POZIOM ZAAWANSOWANY - dla tych, co ukończyli poziom podstawowy Szkoły Biblijnej

     STARY TESTAMENT - PIĘCIOKSIĄG

     STARY TESTAMENT - PSALMY

     NOWY TESTAMENT - EWANGELIE SYNOPTYCZNE

     NOWY TESTAMENT - LISTY PAWŁOWE

     ARCHEOLOGIA BIBLIJNA

STAŁA FORMACJA BIBLIJNA - dla absolwentów Szkoły Biblijnej i katechetów

     TEOLOGIA STAREGO TESTAMENTU

     TEOLOGIA NOWEGO TESTAMENTU

     PRZYPOWIEŚCI JEZUSOWE

 

bottom of page