top of page

KOMENTARZ - WTOREK 1 TYGODNIA ADWENTU (05.12.2023)

Zaktualizowano: 6 gru 2023


WTOREK 1 TYGODNIA ADWENTU – 05.12.2023

ROZPOZNANIE MESJASZA

( Iz 11,-10;  Ps 72; Łk 10,21-24)

- dzisiaj prorok Izajasz zapowiada przyjście Mesjasza i opisuje czas Jego przyjścia,

- na Bożym Pomazańcu (różdżka z pnia Jessego – potomek Dawida, jeden z tytułów Mesjasza) spocznie Boży Duch – duch mądrości i rozumu, rady i męstwa, wiedzy i bojaźni Pańskiej (nasze katechizmowe dary Ducha św.),

- przyszły Mesjasz sądzić będzie sprawiedliwie, bo w imieniu samego Jahwe (tu sprawiedliwość powiązana z miłosierdziem),

- sądy Mesjasza będą karą dla bezbożnych, ale dla biednych (anawim – ufających Panu) już nie,

- czas przyjścia Mesjasza i Jego rządy to czas pokoju (wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą razem, a mały chłopiec będzie je poganiał…)

- Mesjasz to Książe Pokoju (jak nazwie go Izajasz), gdyż pokój to Boży dar. To nie tylko brak konfliktów, waśni i wojen, to przepełnienie Bożą łaską i życie według niej,

- przyczyną takiego stanu rzeczy będzie poznanie woli Pana i postepowanie według jej wskazań (to nic innego, jak określenie człowieka sprawiedliwego, czyli tego, który wierzy),

- dzisiejszy psalm czas przyjścia Pana określa mianem czasu kwitnącego pokoju,

- czas Mesjasza to czas Bożego sądu, sądu sprawiedliwego: wyzwolenie biedaka i ubogiego, który nie ma opieki, ocalenie od śmierci nędzarza,

- psalmista zachęca, by błogosławić się imieniem Pana,

- Jezus w dzisiejszej ewangelii wyraża Ojcu wdzięczność, iż tajemnice zbawienia zostały zakryte przed mądrymi i roztropnymi: starotestamentalna mądrość nie jest mądrością na wzór filozofii greckiej, jest raczej życiowym podejściem do Bożej Mądrości, czyli zbawczej woli Boga, która przejawia się poprzez naturę (świat) i historię (wydarzenia z życia narodu wybranego),

- nie istotne jest, czy chodzi tu o mądrych i roztropnych z racji wykształcenia, czy raczej chodzi o tych, co uważają się za takowych, być może nawet mają poczucie wyższości, ważne jest, ze wszyscy mają dostęp do tajemnic Bożego Królestwa (jak jest w tekstach paralelnych),

- uczniowie Jezusa dowiadują się, iż są szczęśliwcami, bo słyszą i widzą to czego pragnęli prorocy i królowie – Jezus w ten sposób daje im do zrozumienia, że jest Mesjaszem, na którego przecież wszyscy czekają (judaizm to czekanie na Bożego Pomazańca, namaszczonego Duchem Bożym – Mesjasza: Jezus rozradował się w Duchu Świętym,

- mamy rozpoznać w Jezusie nie tylko uzdrowiciela, mistrza, nauczyciela, ale przede wszystkim Mesjasza, który objawia nam Ojca i daje wielki dar: zbawienie,

- czy wierzę w Jezusa Mesjasza.

 

Ks. Mariusz Woźniak

 


WTOREK 1 TYGODNIA ADWENTU - B
.pdf
Pobierz PDF • 101KB2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page