top of page

KOMENTARZ - SOBOTA 1 TYGODNIA ADWENTU (09.12.2023)

SOBOTA 1 TYGODNIA ADWENTU – 09.12.2023

BOŻE KRÓLESTWO

( Iz 30,19-21. 23-26;  Ps 147a; Mt 9,35-10,1-8)

- dzisiaj prorok Izajasz zapowiada czas Bożej łaskawości,

- wzywa zarazem, by Izrael chodził Bożymi drogami („to jest droga, idźcie nią”),

- jeśli Izrael pójdzie drogą Jahwe, wówczas Bóg będzie szczególnie troszczył się o lud i mu błogosławił,

- psalmista, wychwalając Pana, widzi w Nim swój ratunek i obronę ( „… On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany, … Pan dźwiga pokornych…”)

- ewangelijny opis nauczania Jezusa krótko stwierdza: „głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby i wszystkie słabości”,

- skoro w mentalności Izraelitów choroby są w jakiejś mierze skutkiem grzechu, to tam gdzie głosi się Boże Królestwo tam nie ma miejsca na choroby i słabości – zaczęło się Boże działanie,

- Jezus jako Dobry Pasterz, przypomina, ze od Boga zależy żniwo, choć Bóg posługuje się ludźmi,

- stad udzielenie Apostołom władzy nad duchami nieczystymi i dar leczenia chorób – mają przecież isć i głosić Boże Królestwo („idźcie i głoście: bliskie jest królestwo niebieskie”)

- tam gdzie działa Bóg, tam jest DOBRO.

Ks. Mariusz Woźniak


SOBOTA 1 TYGODNIA ADWENTU 2023
.pdf
Pobierz PDF • 105KB


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page