top of page

KOMENTARZ - CZWARTEK 2 TYGODNIA ADWENTU (14.12.2023)

CZWARTEK 2 TYGODNIA ADWENTU – 14.12.2023

PRZYGOTUJMY SIĘ NA PRZYJŚCIE MESJASZA

( Iz 41,13-20;  Ps 145; Mt 11,11-15)

- dzisiejszy fragment Księgi proroka Izajasza mówi o Bogu, który jest Odkupicielem. To On wybawia z kłopotu,

- Bóg na mocy szczególnej więzi ze swoim ludem, wynikającej z Przymierza, wysłuchuje lud izraelski i go nie opuszcza,

- dlatego nie trzeba się lękać Boga, bo przychodzi On z pomocą,

- Jego interwencja będzie wspaniała, odmieni los Jego ludu – zamieni pustynie w miejsce obfitujące w wodę,

- psalmista przypomina prawdę, że ten kto ufa Panu może być pewny Bożej pomocy, gdyż jest On łaskawy i miłosierny,

- co więcej, dobroć Boga jest dla wszystkich,

- ona jest powodem uwielbienia Boga,

- dzisiejsza Ewangelia poucza, iż Jan Chrzciciel to największy spośród proroków Starego Testamentu,

- to on jest zapowiadanym Eliaszem, który ma przygotować przyjście Mesjasza,

- posługa Jana Chrzciciela to właśnie działanie w duchu Eliasza – mamy się przygotować na Jego (Mesjasza) przyjście.

Ks. Mariusz Woźniak


CZWARTEK 2 TYGODNIA ADWENTU2023
.pdf
Pobierz PDF • 103KB


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page