top of page

KOMENTARZ - CZWARTEK 1 TYGODNIA ADWENTU (07.12.2023)

CZWARTEK 1 TYGODNIA ADWENTU – 07.12.2023

ZBAWIENIE A WYPEŁNIANIE WOLI BOŻEJ

( Iz 26,1-6;  Ps 118; Mt 7, 21.24-27)

- dzisiaj prorok Izajasz zapowiadając ów dzień, wyraźnie zaznacza, iż do królestwa Bożego wejdzie jedynie naród sprawiedliwy,

- dzisiejsze czytanie jest fragmentem radosnego hymnu na cześć miasta zbawienia, które wznosi się potężne i chwalebne, bo sam Jahwe położył jego fundamenty i wzniósł mury obronne, dlatego stało się miejscem bezpiecznym i miejscem pokoju,

- przyszła Jerozolima (miasto potężne) otworzy swe bramy przed narodem, który dochowuje wierności (pozostaje wierny Przymierzu, czyli wypełnia wolę Jahwe),

- Izajasz wzywa do ufności Bogu (złóżcie nadzieję w Panu na zawsze), bo tylko On jest skałą, czyli niewzruszonym fundamentem,

- ten, który wstępuje do miasta zbawienia musi ufać Bogu, odznaczać się niezachwianym duchem – WIARA W BOGA musi być solidna, niewzruszona,

- wspomniany w czytaniu dar pokoju jest darem mesjańskim, który zrealizuje się dopiero w czasach eschatologicznych,

- dzisiejszy psalm ponawia zachętę, by pokładać ufność w Bogu, a nie w ludziach lub czymś złudnym,

- ta ufność (czyli autentyczna wiara) ma być przepustką do bram sprawiedliwości,

- dzisiejsza ewangelia jest częścią Kazania na Górze, w którym Jezus poucza jak wejść do królestwa niebieskiego,

- Jezus w dzisiejszej ewangelii wyraża tę samą myśl: do królestwa niebieskiego wejdzie tylko ten, kto spełnia wolę Ojca, a nie jedynie deklaruje swoją wiarę mówiąc „Panie, Panie”,

- postawę człowieka wobec Bożej woli Jezus prezentuje w dwóch obrazach:

1- ten, kto wypełnia wolę Ojca jest roztropny (mądry), zaufał Bogu i oparł swe życie na Nim (zbudował swój dom na skale, więc żadne przeciwności i siły zła nie zniszczyły tego domu),

2- ten, kto nie wypełnia woli Ojca okazuje się zwykłym głupcem (nierozsądny), który zaufał sobie i być może innym, a nie Bogu, więc wszystko stracił (dom swój zbudował na piasku i szybko został zniszczony przez deszcz, rzeki i wichry),

- czy naprawdę ufam Bogu i buduję swoje życie na solidnym fundamencie?

- czy wypełniam wolę Boga, by wejść do królestwa niebieskiego?

- czy wierzę w Jezusa Mesjasza, czy wierzę Jezusowi Mesjaszowi?

 

 Ks. Mariusz Woźniak

 


CZWARTEK 1 TYGODNIA ADWENTU - 2023.
.pdf
Pobierz PDF • 105KB


1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page