top of page

KOMENTARZ - 23.12.2023 (SOBOTA 3 TYGODNIA ADWENTU)

23 GRUDNIA 2023 – SOBOTA 3 TYGODNIA ADWENTU

NARODZENIE JANA CHRZCICIELA

( Ml 3,1-4.23-24; Ps 25; Łk 1,57-66)

- dzisiejsze proroctwo Malachiasza jest zapowiedzią przyjścia Pana, ale to przyjście zostanie poprzedzone przez przyjście Eliasza,

- Dzień Pański będzie wielki i straszny, to będzie dzień sądu – więc trzeba się na ten dzień przygotować,

- to Eliasz przygotuje lud na ten wyjątkowy dzień – pojedna Izrael na nowo,

- przygotowanie na Dzień Pański według psalmisty ma polegać na poznaniu i kroczeniu Pańskimi drogami,

- to Pan wskazuje drogę grzesznikom, by mogli doświadczyć Bożej łaski,

- dzisiejsza Ewangelia relacjonuje narodziny Jana Chrzciciela, jako realizację Bożych zapowiedzi i obietnic,

- w 8 dniu po narodzinach Jana, kiedy przyszedł czas obrzezania, czyli włączenia do wspólnoty Przymierza – konieczne było nadanie imienia,

- krewni chcieli nadać imię niejako przynależne do ich pokolenia, jednak Anioł Pański nakazał wcześniej Zachariaszowi, by nadał imię swemu synowi Jan – „Bóg jest łaskawy” lub „Bóg okazał swą łaskę”,

- tym razem Zachariasz okazuje posłuszeństwo sławom Anioła i pisząc na tabliczce nadaje synowi imię już wcześniej zaplanowane przez Boga,

- okazanie posłuszeństwa przez Zachariasza skutkuje odzyskaniem mowy (to była kara za brak wiary), co budzi powszechny podziw i zdziwienie,

- całe to wydarzenie powoduje strach u sąsiadów, nie rozumieją, że właśnie realizuje się Boży plan – oto narodził się Wysłannik, który jako Nowy Eliasz ma przygotować naród na przyjście Mesjasza,

- stąd stawiane pytanie: kimże będzie to dziecię?

- Bóg nie odwołuje swoich planów zbawczych wobec człowieka,

- dopiero akt wiary wobec Boga umożliwia nam pełne życie (gdy Zachariasz wypełnił to, co Anioł mu polecił, odzyskał możliwość mówienia , czyli w pełni mógł uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym).

Ks. Mariusz Woźniak


23 GRUDNIA 2023
.pdf
Pobierz PDF • 101KB


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page