top of page

KOMENTARZ - 21.12.2023 (CZWARTEK 3 TYGODNIA ADWENTU)

21 GRUDNIA 2023 – CZWARTEK 3 TYGODNIA ADWENTU

SPOTKANIE MARYI Z ELŻBIETĄ

(So 3,14-17; Ps 33; Łk 1,39-45)

- prorok Sofoniasz wzywa do radości, bo Pan oddalił wyroki (zakończyła się kara),

- Bóg jest pośród swego ludu, więc Izrael nie musi się już niczego bać,

- owa Boża obecność jest dowodem Jego miłości nieodwołalnej, co więcej, to ona sprawi odnowę Izraela,

- psalmista podtrzymuje ton radości, trzeba wychwalać Pana, bo On swoim błogosławieństwem wszystko zmienia,

- nasza radość w Panu, który przychodzi z pomocą,

- dzisiaj Łukasz opisuje wyjątkowe spotkanie – dwie kobiety, które doświadczyły Bożej łaskawości i wybraństwa, ich Synowie, którzy mają do spełnienia Boże zadanie: spotkanie 4 osób,

- Maryja od Gabriela dowiedział się, iż Elżbieta spodziewa się dziecka, idzie do niej z pomocą i by zobaczyć znak dany przez Boga,

- Zachariasza i Elżbietę poznaliśmy już w liturgii Słowa w poniedziałek – Elżbieta ma urodzić Jana,

- teraz na widok Maryi wydaje okrzyk radości, gdyż ma świadomość, że oto ma przed sobą Matkę Mesjasza, ta radość i zrozumienie sytuacji jest owocem działania Ducha Świętego, nawet nienarodzony Jan reaguje na to spotkanie,

- Elżbieta najpierw wychwala Maryję, którą Pan wybrał na Matkę Mesjasza (błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona),

- następnie ze zdziwieniem i pokorą wyraża radość z Jej obecności, oznajmia także, iż tę radość podziela jej nienarodzone dziecko,

- ostatecznie wychwala wiarę Maryi, która uwierzyła w słowa Pana i przyjęła Jego plan, w przeciwieństwie do jej męża Zachariasza,

- zawsze spotkanie z Panem i Jego Matką powinno być powodem radości, ale też zachętą do przyjmowania Bożych planów i do ufności Jego słowom.

Ks. Mariusz Woźniak


21 GRUDNIA 2023
.pdf
Pobierz PDF • 104KB


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page