top of page

APEL JASNOGÓRSKI W INTENCJI BIBLISTÓW (NIEDZIELA BIBLIJNA)

W wigilię Niedzieli Biblijnej - 13 kwietnia 2024 - przed Obliczem Matki Bożej w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze w ramach Apelu Jasnogórskiego modliliśmy się w intencji rozpoczynającego się XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego i VIII Narodowego Czytania Pisma Świętego.

Rozważania przygotował ks. dr Marcin Zieliński, zastępca przewodniczącego stowarzyszenia Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, a przed Cudownym Obrazem odczytał ks. dr Mariusz Woźniak, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Częstochowskiej.

Modliliśmy się polecając wszystkie inicjatywy związane z tegorocznym Tygodniem Biblijnym, przeżywanym pod hasłem: "Powołani do Wspólnoty - Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele". Powierzyliśmy Matce Jasnogórskiej wszystkich członków Dzieła Biblijnego, biblistów i duszpasterzy, oraz tych, którzy czytając Pismo Święte czerpią z Bożego Objawienia i żyją Biblią.

"Matko Boża, Matko Słowa, pragniemy Ci dziś podziękować za Twoją obecność we wspólnocie Kościoła.

W wigilię Tygodnia Biblijnego oraz Narodowego Czytania Pisma Świętego chcemy Cię uwielbiać jako Matkę Słowa Bożego i Matkę Kościoła. Tegoroczny tydzień biblijny przeżywamy pod hasłem: Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele. Od Ciebie pragniemy się uczyć, jak z wiarą przyjmować Boże słowo oraz budować wspólnotę z Bogiem i ludźmi. Ty pokazujesz nam, że wiara w Boga wymaga ofiary i cierpienia, ale również one są opromienione nadzieją zmartwychwstania. To w Twojej świętej rodzinie Jezus wzrastał w mądrości i latach. Św. Łukasz Ewangelista eksponuje na pierwszym miejscu ten wzrost w mądrości, który dokonuje się również dzięki Twojej postawie modlitwy, zasłuchania w słowo Boże, nieustannej medytacji. My również pragniemy wzrastać w mądrości i  umacniać się we wspólnocie z Bogiem i ludźmi. Szczególny obraz Maryi objawiają nam Dzieje Apostolskie, które będziemy czytać w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego.

W pierwotnym Kościele Matka Boża zajmowała ważne miejsce obok apostołów jako Matka Słowa Wcielonego. Maryję, która była kluczową postacią w ewangeliach dzieciństwa, widzimy także w momencie śmierci Jezusa oraz przy zesłaniu Ducha Świętego. Jest Ona ukazywana jako postać, która przede wszystkim modli się i trwa we wspólnocie Apostołów. Modlitwa ta jest  wytrwała oraz jednomyślna. To właśnie od autentycznej modlitwy, której wzorem jest Maryja, rozpoczyna się budowanie wspólnoty Kościoła. Trwając przed Tobą, Jasnogórska Pani, pragniemy powierzyć Ci wszystkie dzieła i inicjatywy związane z VIII Narodowym Czytaniem Pisma Świętego oraz XVI Ogólnopolskim Tygodniem Biblijnym. Ucz nas medytowania słowa Bożego, abyśmy poprzez całoroczną lekturę Dziejów Apostolskich odkrywali piękno bycia we wspólnocie z Chrystusem i sami chcieli stawać się jego umiłowanymi uczniami. Powierzamy ci dziś, Maryjo, Matko Boża, cały Kościół, naszych pasterzy, duchowieństwo i cały lud. Spraw, prosimy, abyśmy jako Kościół nieustannie odnawiali się w świetle Ewangelii i w ten sposób prowadzili innych do Twojego Syna. Wspieraj wszystkich członków Dzieła Biblijnego imienia Jana Pawła II, jego moderatora krajowego i moderatorów diecezjalnych, wszystkich biblistów zaangażowanych w jego pracę i inicjatywy, aby poprzez medytacje Słowa każdy mógł odkrywać to, do czego wzywa go Bóg i z wiarą angażować się w dzieło ewangelizacji.

Polecamy ci, Maryjo, wszystkich biblistów, aby ich studiowanie i praca naukowa owocowały lepszym rozumieniem Pisma świętego oraz jego głęboką znajomością w Kościele. Niech stają się współczesnymi prorokami, którzy wydobywają z Biblii Boże orędzie i nieustannie inspirują ludzi do życia według ewangelii. Otaczaj swoją opieką wszystkich duszpasterzy, aby w swoim codziennym trudzie z wiarą głosili Ewangelię, tworzyli grupy biblijne, uczyli swoich wiernych medytacji słowa Bożego. Niech w swojej pracy realizują to, do czego wzywał papież Benedykt szesnasty mówiąc o biblijnej animacji całego duszpasterstwa. Polecamy ci Boże, wszystkich seminarzystów, szczególnie uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Kleryków, aby studiowanie słowa Bożego ożywiało ich wiarę, napełniało ich Bożą mądrością i owocowało w przyszłości skutecznym i natchnionym głoszeniem słowa Bożego. Polecamy Ci wszystkich wierzących, aby czytanie Pisma świętego stawało się ich codzienną modlitwą.  Niech medytacja Słowa uczy ich wsłuchiwania się w głos Boga, odkrywania Jego woli i wiernego wcielania jej w życie. Niech codzienna, choćby pięciominutowa lektura Pisma świętego uczy ich postawy Samuela: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!! W tym szczególnym sanktuarium, tak bliskim sercu św. Jana Pawła II, patrona Dzieła Biblijnego, chcemy przyzywać także jego wstawiennictwa i opieki. Pisał on: Kościół widzi Błogosławioną Bogarodzicę w zbawczej tajemnicy Chrystusa i w swojej własnej tajemnicy; widzi Ją głęboko zakorzenioną w dziejach ludzkości, w odwiecznym powołaniu człowieka, wedle tych opatrznościowych przeznaczeń, jakie Bóg odwiecznie z nim związał; widzi Ją po macierzyńsku obecną i uczestniczącą w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest dzisiaj życie jednostek, rodzin i narodów;  widzi Ją jako Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem, aby nie „upaść”, a w razie upadku, aby „powstać”. Prosimy Cię, Maryjo, o nieustanną opiekę i orędownictwo. Pociągaj nas do Twojego Syna i bądź dla nas zawsze wzorem medytowania Bożych spraw i Bożych słów w naszych sercach. Niech z tej medytacji wypływa także mądrość i odwaga w głoszeniu dobrej Nowiny i otwieranie ludzi na nadzieję nowego świata".3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page