top of page

FORMACJA ANIMATORÓW

Formacja animatorów katechezy Mess’AJE

 

         Aby zostać animatorem biblijnej katechezy z dorosłymi Mess’AJE zalecane jest najpierw wzięcie udziału
w katechezie jako uczestnik. Po tym doświadczeniu można przygotowywać się do podjęcia roli animatora. Spotkania Mess’AJE prowadzone są w koanimacji, dzięki czemu odpowiedzialność za katechezę rozłożona jest na dwóch lub trzech animatorów.

         Formację animatorów prowadzi Stowarzyszenie Mess’AJE Polska. Jest to formacja permanentna. Przede wszystkim w sierpniu organizowane są wakacyjne kursy animatora w Białymstoku. O. dr Piotr Włodyga OSB - biblista, tłumacz literatury źródłowej Mess'AJE - wprowadza w treści biblijne i teologiczne poszczególnych progów wiary. Dr Elżbieta Młyńska - katechetyk, absolwentka Instytutu Formacji Animatorów Katechezy Dorosłych Uniwersytetu Katolickiego w Lille - wprowadza w montaż audiowizualny
i inne elementy katechezy Mess'AJE.

         Animatorzy, którzy prowadzą katechezę z dorosłymi, mają zapewnioną opiekę merytoryczną dotyczącą treści
i metod prowadzenia spotkań. Spotkania animatorów w ciągu roku odbywają on-line.

bottom of page