top of page

KOMENTARZ - 22.12.2023 (PIĄTEK 3 TYGODNIA ADWENTU)

22 GRUDNIA 2023 – PIĄTEK 3 TYGODNIA ADWENTU

MAGNIFIKAT

( 1 Sm 1,24-28; Ps/ 1Sm 2,1-7; Łk 1,46-56)

- fragment 1 Księgi Samuela ukazuje nam Annę, której modlitwy Pan wysłuchał,

- w dzisiejszym fragmencie w postawie wdzięczności ofiarowuje swego wymodlonego syna Panu, przedstawia go Helemu i przeznacza na posługę w świątyni – to później właśnie Samuel namaści Dawida na króla izraelskiego,

- Bóg reaguje na nasze modlitwy,

- psalm dzisiejszy nie pochodzi z Księgi Psalmów, lecz jest pieśnią matki Samuela – pieśnią pochwalną na cześć Pana, który przychodzi z pomocą,

- Boża interwencja budzi radość, ale i podziw: słabi będą mocnymi, głodni nasyceni będą odpoczywać, niepłodna cieszyć się będzie licznym potomstwem, gdyż Pan jest dawcą życia,

- w dzisiejszym tekście św. Łukasza Maryja, tak jak matka Samuela, wyśpiewuje hymn uwielbienia – w duchu wdzięczności za Bożą łaskawość,

- zauważamy te same elementy hymnu (jak w pieśni Anny),

- Maryja najpierw dziękuje Bogu za Jego interwencje w jej własnym życiu: bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy,

- Bóg uczynił wobec Niej wielkie rzeczy, więc pośrednio i Ona będzie teraz dla innych przykładem Bożej mocy i powodem błogosławieństwa,

- następnie Maryja dziękuje Bogu za interwencje w życiu narodu wybranego, który oczekiwał zapowiadanego Mesjasza,

- Bóg okazał moc swego ramienia jak podczas cudownego Wyjścia z niewoli egipskiej,

- Maryja za Anną, matką Samuela, powtarza wyjątkowość Bożej interwencji: wywyższenie pokornych, nasycenie głodnych itd.,

- ta Boża interwencja jest przejawem Bożej wierności Przymierzu – przecież Bóg obiecuje swoją łaskawość i troskę o swój lud (jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki),

- warto dziękować Bogu za to, że zawsze jest wierny swoim słowom i okazuje nam swoją łaskawość.

Ks. Mariusz Woźniak


22 GRUDNIA 2023
.pdf
Pobierz PDF • 101KB


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page