top of page

KOMENTARZ - ŚRODA 2 TYGODNIA ADWENTU (13.12.2023)

ŚRODA 2 TYGODNIA ADWENTU – 13.12.2023

TYLKO W BOGU SIŁA

( Iz 40,25-31;  Ps 103; Mt 11,28-30)

- Izajasz przypomina dzisiaj, iż Pan jest Bogiem wiecznym i mocnym, nikt i nic nie może się z Nim równać,

- ten wszechpotężny Pan (Stwórca  krańców ziemi) obdarza swoja mocą tych, co mu ufają,

- psalmista zachęca dzisiaj do wychwalania Boga, szczególnie za akty miłosierdzia: odpuszczenie win, wyleczenie z chorób, uratowanie od zguby i obdarowanie łaską,

- na szczęście dla nas, Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, lecz okazuje cierpliwość i łagodność,

- w dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza do Siebie wszystkich utrudzonych i obciążonych, chce ich pokrzepić,

Jezus jest cichy i pokorny – to dla nas przykład w relacji z Bogiem (przecież Bóg pokornych wywyższa),

- tylko w Jezusie znajdziemy ukojenie – to ważne przypomnienie adwentowe,

Ks. Mariusz Woźniak


ŚRODA 2 TYGODNIA ADWENTU2023
.pdf
Download PDF • 101KB


1 wyświetlenie

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page